Απολογισμός 2022 
7ο έτος με Ρεκορ,
Εσόδων & Κερδών

 
Digital Advertising
ΤikTok,
τα μικρά βίντεο, και τα πολλά έσοδα...
 
Leading Editions
Leading Women in Business 
Business Leaders 
Eπιχειρηματικά Βραβεία
Η ICAP CRIF ανέδειξε για 12η χρονιά τους «TRUE LEADERS», 2021
 
Συνέντευξη
Ν. Κωνσταντέλλου
Προέδρου & CEO 
D&B Finance Analytics 
...next generation credit intelligence platform
Επιχειρηματικές Εκδόσεις 
Ελληνικός Οικονομικός
Οδηγός
Women Forum
The power of Women Leadership in a changing world 2022
ESG Demand
Credit Risk rises
in 2023

 
Risk Training Institute
Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Risk Management
 
Συνέδρια
Credit Risk
in the Age of ESG Sustainable Finance
CEO General Index
Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το 4ο τρίμηνο του 2022
ICAP CRIF ICAP CRIF
ICAP CRIF ICAP CRIF
ICAP CRIF ICAP CRIF
www.icapcrif.com www.icapcrif.com